• info@roko.com.pl
 • 91 311 30 54

Projekty UE                                         

"ROKO" RIR KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA realizuje operację pn. "Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego poprzez budowę budynku restauracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Mrzeżynie". Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
 
Przewidywane wyniki operacji/efekty
Operacja obejmuje swoim zakresem budowę budynku usługowego z basenem oraz salą restauracyjną wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi na działce 358/6 w Mrzeżynie przy ulicy Wojska Polskiego 23. Budynek będzie parterowy, niepodpiwniczony. Na parterze przewiduje się umieszczenie sali restauracyjnej, zaplecza technicznego sali oraz części kuchennej wraz z zapleczem dla personelu.
Dane gabarytowe budynku:
Powierzchnia zabudowy: 359,70 m2
Powierzchnia użytkowa: 322,44 m2
kubatura: ok. 1  486,781 m3
 
W ramach operacji zakupione zostanie również wyposażenie obiektu, które będzie niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia możliwości świadczenia usług gastronomicznych.
Zakres wyposażenia, które zostanie zakupione w ramach operacji obejmuje:
1.Wyposażenie zaplecza kuchennego, w tym: wyposażenie kuchni wstępnej, wydawki, kuchni właściwej, zmywalni, obieraka, magazynu suchego etc.
2.Wyposażenie restauracji, w tym: stoły, krzesła, szafki pod bufet, nakładki na stół, zasłony, obrusy etc.
3.Zastawa stołowa, w tym: porcelana do restauracji (talerze, kieliszki, szklanki, sztućce, solniczki, pieprzniczki, karafki, wazy, półmiski obiadowe), pojemniki na sztućce, koszyki do pieczywa, wiadra do chłodzenia, szczypce, chochle, warniki, bemary etc.
4.Drobny sprzęt do kuchni, w tym: garnki, patelnie, deski do krojenia, noże, szatkownice, tarki, łyżki, widelce, obieraki, waga, gałkownica, blachy do pizzy, ruszt, rękawice, miarki, wałki do ciasta, wyciskacz do czosnku, otwieracz do konserw, patelnia grillowa etc.
 
Budynek restauracyjny, który zostanie wybudowany w ramach operacji umożliwi Wnioskodawcy podniesienie jego pozycji konkurencyjnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze świadczenia usług gastronomicznych. Budynek będzie nowy i kompleksowo wyposażony, a ponadto będzie charakteryzował się nowoczesną architekturą dzięki czemu będzie on stanowił atrakcyjne miejsce dla turystów odwiedzających Mrzeżyno. Tym samym Wnioskodawca będzie w stanie efektywnie konkurować z innymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi gastronomiczne dla turystów na obszarze objętym LSR Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego. Ponadto realizacja operacji przyczyni się do rozwoju bazy gastronomicznej i podniesie jej standard na terenie Mrzeżyna -  podnosząc jego atrakcyjności turystyczną, a tym samym atrakcyjność i konkurencyjność obszaru LSR Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego. Przełoży się to na: zwiększenie liczy turystów odwiedzających każdego roku Mrzeżyno, co będzie związane ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży podmiotów prowadzących działalność na terenie Mrzeżyna oraz zwiększeniem wpływów z tytułu podatków i opłat o charakterze lokalnym.
Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, co spowoduje wzrost wartości jego majątku oraz podniesie potencjał konkurencyjny w zakresie działalności w obszarze świadczenia usług gastronomicznych na terenie Mrzeżyna, a więc obsługi ruchu turystycznego w zakresie wyżywienia, w oparciu o który będzie generował przychody ze sprzedaży usług gastronomicznych, dzięki czemu poprawi się jego kondycja finansowa, jak również podniesie się jego potencjał konkurencyjny. W ramach operacji Wnioskodawca stworzy również miejsca pracy – w wymiarze 2 etatów, dzięki czemu nastąpi rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR.
 
Wartość operacji: 2 271 748,66 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 101 555,00 PLN
„ROKO” RiR Kowalscy Spółka Jawna realizuje projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Dobrej, Mrzeżynie i Pogorzelicy”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Przedmiotem projektu jest budowa  instalacji fotowoltaicznych o mocy:
 • Około 78 kWp w Mrzeżynie (2 mikroinstalacje o łącznej mocy ok. 78 kWp)  na dachach obiektów wchodzących w skład obiektu Wnioskodawcy w Mrzeżynie „Apartamenty za Regą"
 • Około 39 kWp w Pogorzelicy na dachach obiektów wchodzących w skład Ośrodka Wypoczynkowego zlokalizowanego w Pogorzelicy
 • Około 39,78 kWp w Dobrej na dachu hali magazynowej zlokalizowanej w Dobrej przy ulicy Szczecińskiej 1I
Instalacje fotowoltaiczne będą stanowiły zespoły prądotwórczy, klasyfikowane jako mikro- instalacje, wykorzystujące energię odnawialną. Instalacje wytwarzać będą energię elektryczną na potrzeby własne budynków Wnioskodawcy. Występujący okresowo nadmiar energii, w przypadku braku chwilowego zapotrzebowania, oddawany będzie do publicznej sieci elektroenergetycznej.
 
Celem niniejszego projektu jest rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – energii słonecznej przez ROKO Spółka Jawna.
 
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
 
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące korzyści o charakterze ekonomicznym:
 1. zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych
 2. podniesienie świadomości społecznej dotyczącej wykorzystania energii odnawialnej
 3. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Wartość projektu: 1.014.135,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 717.750,00 PLN
 
Polecamy
 • Lille
  Lille
  Produkty Lille już w ofercie!
 • SANIX
  SANIX

  Lateksowe, winylowe i nitrilowe rękawice jednorazowe

 • Milia
  Milia
  Polecamy produkty Milia - higiena kobieca oraz płatki do demakijażu.

Tel +48 91 311 30 54

PON -PT w godz. 8.00-16.00
   Projekt UE